Zoznam aukcií O/III.8./2021

Objem Minimálny
nákup
Aktuálna
cena
Začiatok - koniec aukcie

Aukcia číslo 874/III.8./O/OZ20/2021

Odštepný závod: Revúca
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3122,0 €/m3

22-09-2021 09:00:00
22-09-2021 09:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 875/III.8./O/OZ20/2021

Odštepný závod: Revúca
Drevina: IPV III.tr. (smrekovec)

27 m327,0 m375,0 €/m3

22-09-2021 09:00:00
22-09-2021 09:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 876/III.8./O/OZ20/2021

Odštepný závod: Revúca
Drevina: IPV III.tr. (smrekovec)

23 m323,0 m376,0 €/m3

22-09-2021 09:00:00
22-09-2021 09:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 877/III.8./O/OZ25/2021

Odštepný závod: Vranov
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3116,0 €/m3

22-09-2021 10:00:00
22-09-2021 10:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 878/III.8./O/OZ25/2021

Odštepný závod: Vranov
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

120 m3120,0 m335,0 €/m3

22-09-2021 10:00:00
22-09-2021 10:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 879/III.8./O/OZ12/2021

Odštepný závod: Liptovský Hrádok
Drevina: IPV III.A,B,C smrekovec (smrekovec)

80 m380,0 m376,5 €/m3

22-09-2021 10:00:00
22-09-2021 10:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 880/III.8./O/OZ12/2021

Odštepný závod: Liptovský Hrádok
Drevina: IPV III.A,B,C smrekovec (smrekovec)

80 m380,0 m376,5 €/m3

22-09-2021 11:00:00
22-09-2021 11:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 881/III.8./O/OZ12/2021

Odštepný závod: Liptovský Hrádok
Drevina: IPV III.A,B,C (smrek/jedľa)

400 m3400,0 m395,0 €/m3

22-09-2021 11:00:00
22-09-2021 11:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 882/III.8./O/OZ12/2021

Odštepný závod: Liptovský Hrádok
Drevina: IPV III.A,B,C (smrek/jedľa)

200 m3200,0 m395,0 €/m3

22-09-2021 11:00:00
22-09-2021 11:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 883/III.8./O/OZ12/2021

Odštepný závod: Liptovský Hrádok
Drevina: IPV III.C (smrek)

200 m3200,0 m395,0 €/m3

22-09-2021 12:00:00
22-09-2021 12:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 884/III.8./O/OZ12/2021

Odštepný závod: Liptovský Hrádok
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

260 m3260,0 m350,0 €/m3

22-09-2021 12:00:00
22-09-2021 12:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 885/III.8./O/OZ22/2021

Odštepný závod: Košice
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3213,0 €/m3

22-09-2021 12:00:00
22-09-2021 12:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 886/III.8./O/OZ22/2021

Odštepný závod: Košice
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3205,0 €/m3

22-09-2021 13:00:00
22-09-2021 13:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 887/III.8./O/OZ07/2021

Odštepný závod: Trenčín
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3125,0 €/m3

22-09-2021 13:00:00
22-09-2021 13:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 888/III.8./O/OZ07/2021

Odštepný závod: Trenčín
Drevina: IPV III.tr. (smrekovec)

28 m328,0 m3135,0 €/m3

22-09-2021 13:00:00
22-09-2021 13:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 889/III.8./O/OZ07/2021

Odštepný závod: Trenčín
Drevina: IPV III.tr. (smrekovec)

28 m328,0 m3112,0 €/m3

22-09-2021 14:00:00
22-09-2021 14:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 890/III.8./O/OZ02/2021

Odštepný závod: Smolenice
Drevina: IPV III.tr. (smrekovec)

28 m328,0 m3100,0 €/m3

22-09-2021 14:00:00
22-09-2021 14:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 891/III.8./O/OZ02/2021

Odštepný závod: Smolenice
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3118,5 €/m3

22-09-2021 14:00:00
22-09-2021 14:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 892/III.8./O/OZ02/2021

Odštepný závod: Smolenice
Drevina: LPV III.tr (dub)

23 m323,0 m3118,5 €/m3

22-09-2021 15:00:00
22-09-2021 15:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 893/III.8./O/OZ02/2021

Odštepný závod: Smolenice
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3144,5 €/m3

22-09-2021 15:00:00
22-09-2021 15:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 894/III.8./O/OZ06/2021

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: IPV III.tr. (smrek)

122 m3122,0 m3103,0 €/m3

23-09-2021 09:00:00
23-09-2021 09:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 895/III.8./O/OZ06/2021

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: IPV III.tr. (smrek/smrekovec)

72 m372,0 m397,0 €/m3

23-09-2021 09:00:00
23-09-2021 09:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 896/III.8./O/OZ06/2021

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: IPV III.tr. (smrekovec)

28 m328,0 m395,0 €/m3

23-09-2021 09:00:00
23-09-2021 09:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 897/III.8./O/OZ06/2021

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m397,0 €/m3

23-09-2021 10:00:00
23-09-2021 10:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 898/III.8./O/OZ11/2021

Odštepný závod: Námestovo
Drevina: Banské výrezy 2,5m (smrek/jedľa)

60 m360,0 m355,0 €/m3

23-09-2021 10:00:00
23-09-2021 10:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 899/III.8./O/OZ11/2021

Odštepný závod: Námestovo
Drevina: IHL. VLAKNINA (borovica)

40 m340,0 m335,0 €/m3

23-09-2021 10:00:00
23-09-2021 10:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 900/III.8./O/OZ11/2021

Odštepný závod: Námestovo
Drevina: IPV III.tr. (smrek/jedľa)

245 m3245,0 m380,0 €/m3

23-09-2021 11:00:00
23-09-2021 11:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 901/III.8./O/OZ18/2021

Odštepný závod: Kriváň
Drevina: IPV III.tr. (smrekovec)

50 m350,0 m3100,0 €/m3

23-09-2021 11:00:00
23-09-2021 11:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 902/III.8./O/OZ18/2021

Odštepný závod: Kriváň
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek)

142 m3142,0 m350,0 €/m3

23-09-2021 11:00:00
23-09-2021 11:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 903/III.8./O/OZ06/2021

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m394,0 €/m3

23-09-2021 12:00:00
23-09-2021 12:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

1 2 Nasledujúca