Zoznam aukcií O/II.6./2022

Objem Minimálny
nákup
Aktuálna
cena
Začiatok - koniec aukcie

Aukcia číslo 594/II.6./O/OZ00/2022

Odštepný závod: SLŠ Banská Štiavnica
Drevina: LPV II.-III.tr. (javor horský)

6 m36,0 m3151,0 €/m3

02-06-2022 09:00:00
02-06-2022 09:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 595/II.6./O/OZ00/2022

Odštepný závod: Vojenské lesy a majetky SR
Drevina: LPV III.tr (jaseň)

6 m36,0 m386,0 €/m3

02-06-2022 09:00:00
02-06-2022 09:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 596/II.6./O/OZ70/2022

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3126,0 €/m3

02-06-2022 09:00:00
02-06-2022 09:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 597/II.6./O/OZ70/2022

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3124,0 €/m3

02-06-2022 10:00:00
02-06-2022 10:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 598/II.6./O/OZ70/2022

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3122,0 €/m3

02-06-2022 10:00:00
02-06-2022 10:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 599/II.6./O/OZ70/2022

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3120,0 €/m3

02-06-2022 10:00:00
02-06-2022 10:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 600/II.6./O/OZ70/2022

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3119,0 €/m3

02-06-2022 11:00:00
02-06-2022 11:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 601/II.6./O/OZ70/2022

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3121,0 €/m3

02-06-2022 11:00:00
02-06-2022 11:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 602/II.6./O/OZ70/2022

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3121,0 €/m3

02-06-2022 11:00:00
02-06-2022 11:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 603/II.6./O/OZ70/2022

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3120,0 €/m3

02-06-2022 12:00:00
02-06-2022 12:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 604/II.6./O/OZ70/2022

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3124,0 €/m3

02-06-2022 12:00:00
02-06-2022 12:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 605/II.6./O/OZ70/2022

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3189,0 €/m3

02-06-2022 12:00:00
02-06-2022 12:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 606/II.6./O/OZ70/2022

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3193,0 €/m3

02-06-2022 13:00:00
02-06-2022 13:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 607/II.6./O/OZ70/2022

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3183,0 €/m3

02-06-2022 13:00:00
02-06-2022 13:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 608/II.6./O/OZ69/2022

Odštepný závod: Gemer
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3145,0 €/m3

02-06-2022 13:00:00
02-06-2022 13:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 609/II.6./O/OZ69/2022

Odštepný závod: Gemer
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3202,0 €/m3

02-06-2022 14:00:00
02-06-2022 14:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 610/II.6./O/OZ69/2022

Odštepný závod: Gemer
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3145,0 €/m3

02-06-2022 14:00:00
02-06-2022 14:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 611/II.6./O/OZ69/2022

Odštepný závod: Gemer
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3150,0 €/m3

02-06-2022 14:00:00
02-06-2022 14:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 612/II.6./O/OZ69/2022

Odštepný závod: Gemer
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3148,0 €/m3

02-06-2022 15:00:00
02-06-2022 15:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 613/II.6./O/OZ69/2022

Odštepný závod: Gemer
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3158,0 €/m3

02-06-2022 15:00:00
02-06-2022 15:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 614/II.6./O/OZ72/2022

Odštepný závod: Vihorlat
Drevina: LPV III.tr (dub)

42 m342,0 m3148,5 €/m3

03-06-2022 09:00:00
03-06-2022 09:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 615/II.6./O/OZ72/2022

Odštepný závod: Vihorlat
Drevina: LPV III.tr (buk)

43 m343,0 m372,5 €/m3

03-06-2022 09:00:00
03-06-2022 09:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 616/II.6./O/OZ72/2022

Odštepný závod: Vihorlat
Drevina: IPV III.tr. (smrekovec)

23 m323,0 m3117,5 €/m3

03-06-2022 09:00:00
03-06-2022 09:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 617/II.6./O/OZ72/2022

Odštepný závod: Vihorlat
Drevina: IHL. VLAKNINA (borovica/smrekovec)

50 m350,0 m338,0 €/m3

03-06-2022 10:00:00
03-06-2022 10:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 618/II.6./O/OZ72/2022

Odštepný závod: Vihorlat
Drevina: IPV III. agregat (smrek/jedľa)

30 m330,0 m380,0 €/m3

03-06-2022 10:00:00
03-06-2022 10:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 619/II.6./O/OZ72/2022

Odštepný závod: Vihorlat
Drevina: LPV III.tr (hrab)

22 m322,0 m355,5 €/m3

03-06-2022 10:00:00
03-06-2022 10:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 620/II.6./O/OZ72/2022

Odštepný závod: Vihorlat
Drevina: IHL. VLAKNINA (borovica/smrekovec)

80 m380,0 m338,0 €/m3

03-06-2022 11:00:00
03-06-2022 11:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 621/II.6./O/OZ68/2022

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3159,0 €/m3

03-06-2022 11:00:00
03-06-2022 11:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 622/II.6./O/OZ68/2022

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3179,0 €/m3

03-06-2022 11:00:00
03-06-2022 11:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 5 dní

Aukcia číslo 623/II.6./O/OZ68/2022

Odštepný závod: Poľana
Drevina: IPV III.tr. (smrekovec)

25 m325,0 m3133,0 €/m3

03-06-2022 12:00:00
03-06-2022 12:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 6 dní

1 2 Nasledujúca