Zoznam aukcií O/I.2./2019

Objem Minimálny
nákup
Aktuálna
cena
Začiatok - koniec aukcie

Aukcia číslo 33/I.2./O/OZ11/2019

Odštepný závod: Námestovo
Drevina: IHL. SUROVÉ KMENE (smrek/jedľa)

950 m3950,0 m333,0 €/m3

25-02-2019 12:00:00
25-02-2019 12:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 34/I.2./O/OZ11/2019

Odštepný závod: Námestovo
Drevina: IHL. SUROVÉ KMENE (smrek/jedľa)

400 m3400,0 m331,0 €/m3

25-02-2019 12:00:00
25-02-2019 12:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 35/I.2./O/OZ11/2019

Odštepný závod: Námestovo
Drevina: IHL. SUROVÉ KMENE (smrek/jedľa)

200 m3200,0 m334,0 €/m3

25-02-2019 12:00:00
25-02-2019 12:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 36/I.2./O/OZ11/2019

Odštepný závod: Námestovo
Drevina: IHL. SUROVÉ KMENE (smrek/jedľa)

520 m3520,0 m331,0 €/m3

25-02-2019 13:00:00
25-02-2019 13:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 37/I.2./O/OZ11/2019

Odštepný závod: Námestovo
Drevina: IHL. SUROVÉ KMENE (smrek/jedľa)

430 m3430,0 m333,0 €/m3

25-02-2019 13:00:00
25-02-2019 13:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 38/I.2./O/OZ11/2019

Odštepný závod: Námestovo
Drevina: IHL. SUROVÉ KMENE (smrek/jedľa)

500 m3500,0 m340,0 €/m3

25-02-2019 13:00:00
25-02-2019 13:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 39/I.2./O/OZ11/2019

Odštepný závod: Námestovo
Drevina: IHL. SUROVÉ KMENE (smrek/jedľa)

500 m3500,0 m340,0 €/m3

25-02-2019 14:00:00
25-02-2019 14:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 40/I.2./O/OZ11/2019

Odštepný závod: Námestovo
Drevina: IHL. SUROVÉ KMENE (smrek/jedľa)

150 m3150,0 m340,0 €/m3

25-02-2019 14:00:00
25-02-2019 14:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 41/I.2./O/OZ04/2019

Odštepný závod: Levice
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3125,0 €/m3

25-02-2019 14:00:00
25-02-2019 14:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 42/I.2./O/OZ07/2019

Odštepný závod: Trenčín
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3155,0 €/m3

25-02-2019 15:00:00
25-02-2019 15:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní