Zoznam aukcií O/II.6./2023

Objem Minimálny
nákup
Aktuálna
cena
Začiatok - koniec aukcie

Aukcia číslo 704/II.6./O/OZ00/2023

Odštepný závod: Správa Nár.parku Nízke Tatry
Drevina: IHL. SUROVÉ KMENE (smrek/jedľa)

61 m361,0 m355,0 €/m3

05-06-2023 09:00:00
05-06-2023 09:15:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 705/II.6./O/OZ00/2023

Odštepný závod: Vojenské lesy a majetky SR
Drevina: IPV III.AGREGÁT (smrek/jedľa)

400 m3400,0 m370,0 €/m3

05-06-2023 09:00:00
05-06-2023 09:25:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 706/II.6./O/OZ00/2023

Odštepný závod: Vojenské lesy a majetky SR
Drevina: IPV III.tr. (borovica)

114 m3114,0 m357,0 €/m3

05-06-2023 09:00:00
05-06-2023 09:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 707/II.6./O/OZ00/2023

Odštepný závod: Vojenské lesy a majetky SR
Drevina: IHL. VLAKNINA (borovica/smrekovec)

105 m3105,0 m339,0 €/m3

05-06-2023 09:00:00
05-06-2023 09:45:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 708/II.6./O/OZ00/2023

Odštepný závod: Vojenské lesy a majetky SR
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek)

300 m3150,0 m340,0 €/m3

05-06-2023 10:00:00
05-06-2023 10:15:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 709/II.6./O/OZ62/2023

Odštepný závod: Podunajsko
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3200,0 €/m3

05-06-2023 10:00:00
05-06-2023 10:25:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 710/II.6./O/OZ62/2023

Odštepný závod: Podunajsko
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3206,0 €/m3

05-06-2023 10:00:00
05-06-2023 10:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 711/II.6./O/OZ62/2023

Odštepný závod: Podunajsko
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3191,0 €/m3

05-06-2023 10:00:00
05-06-2023 10:45:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 712/II.6./O/OZ61/2023

Odštepný závod: Karpaty
Drevina: IPV III.tr. (smrek)

26 m326,0 m376,0 €/m3

05-06-2023 11:00:00
05-06-2023 11:15:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 713/II.6./O/OZ70/2023

Odštepný závod: Východ
Drevina: IPV III.D so zníženým kvalitatívnym znakom (smrek/jedľa)

300 m3100,0 m360,0 €/m3

05-06-2023 11:00:00
05-06-2023 11:25:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 714/II.6./O/OZ70/2023

Odštepný závod: Východ
Drevina: IPV III.A,B,C jedľa (jedľa)

300 m3100,0 m383,0 €/m3

05-06-2023 11:00:00
05-06-2023 11:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 715/II.6./O/OZ70/2023

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

23 m323,0 m3137,0 €/m3

05-06-2023 11:00:00
05-06-2023 11:45:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 716/II.6./O/OZ70/2023

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3135,0 €/m3

05-06-2023 12:00:00
05-06-2023 12:15:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 717/II.6./O/OZ70/2023

Odštepný závod: Východ
Drevina: LPV III.tr (dub)

20 m320,0 m3205,0 €/m3

05-06-2023 12:00:00
05-06-2023 12:25:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 718/II.6./O/OZ65/2023

Odštepný závod: Sever
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek)

150 m3150,0 m344,0 €/m3

05-06-2023 12:00:00
05-06-2023 12:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 719/II.6./O/OZ65/2023

Odštepný závod: Sever
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

300 m3300,0 m341,0 €/m3

05-06-2023 12:00:00
05-06-2023 12:45:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 720/II.6./O/OZ65/2023

Odštepný závod: Sever
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

300 m3300,0 m345,0 €/m3

05-06-2023 13:00:00
05-06-2023 13:15:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 721/II.6./O/OZ65/2023

Odštepný závod: Sever
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek)

650 m3650,0 m344,0 €/m3

05-06-2023 13:00:00
05-06-2023 13:25:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 722/II.6./O/OZ65/2023

Odštepný závod: Sever
Drevina: IPV III.B,C,D (smrek)

190 m3190,0 m393,0 €/m3

05-06-2023 13:00:00
05-06-2023 13:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 723/II.6./O/OZ65/2023

Odštepný závod: Sever
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek)

1 000 m3500,0 m344,0 €/m3

05-06-2023 13:00:00
05-06-2023 13:45:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 724/II.6./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV II.-III.tr. (dub)

22 m322,0 m3290,0 €/m3

05-06-2023 14:00:00
05-06-2023 14:15:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 725/II.6./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3280,0 €/m3

05-06-2023 14:00:00
05-06-2023 14:25:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 726/II.6./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3240,0 €/m3

05-06-2023 14:00:00
05-06-2023 14:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 727/II.6./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3220,0 €/m3

05-06-2023 14:00:00
05-06-2023 14:45:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 728/II.6./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: IPV III.A,B,C,D (smrek/jedľa)

3 000 m3500,0 m393,0 €/m3

05-06-2023 15:00:00
05-06-2023 15:15:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 729/II.6./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

1 500 m31 500,0 m344,0 €/m3

05-06-2023 15:00:00
05-06-2023 15:25:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 730/II.6./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: IPV III.AGREGÁT (smrek/jedľa)

30 m330,0 m383,0 €/m3

05-06-2023 15:00:00
05-06-2023 15:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 731/II.6./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

80 m380,0 m344,0 €/m3

05-06-2023 15:00:00
05-06-2023 15:45:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 732/II.6./O/OZ64/2023

Odštepný závod: Považie
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa/borovica/smrekovec)

150 m3150,0 m345,0 €/m3

06-06-2023 09:00:00
06-06-2023 09:15:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

Aukcia číslo 733/II.6./O/OZ64/2023

Odštepný závod: Považie
Drevina: IPV III. agregat (smrek/smrekovec)

120 m3120,0 m364,0 €/m3

06-06-2023 09:00:00
06-06-2023 09:25:00
Aukcia sa začne o viac ako 4 dní

1 2 Nasledujúca