Zoznam aukcií O/III.4./2019

Objem Minimálny
nákup
Aktuálna
cena
Začiatok - koniec aukcie

Aukcia číslo 167/III.4./O/OZ09/2019

Odštepný závod: Žilina
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

1 000 m3100,0 m321,5 €/m3

26-08-2019 11:00:00
26-08-2019 11:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 168/III.4./O/OZ13/2019

Odštepný závod: Beňuš
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

1 000 m3100,0 m323,0 €/m3

26-08-2019 11:00:00
26-08-2019 11:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 169/III.4./O/OZ20/2019

Odštepný závod: Revúca
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

1 000 m3100,0 m327,5 €/m3

26-08-2019 11:00:00
26-08-2019 11:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 170/III.4./O/OZ14/2019

Odštepný závod: Čierny Balog
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

500 m3100,0 m323,0 €/m3

26-08-2019 12:00:00
26-08-2019 12:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 171/III.4./O/OZ08/2019

Odštepný závod: Považská Bystrica
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa/borovica)

500 m3100,0 m323,0 €/m3

26-08-2019 12:00:00
26-08-2019 12:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 172/III.4./O/OZ11/2019

Odštepný závod: Námestovo
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

1 000 m3100,0 m321,0 €/m3

26-08-2019 12:00:00
26-08-2019 12:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 173/III.4./O/OZ18/2019

Odštepný závod: Kriváň
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

700 m3100,0 m323,0 €/m3

26-08-2019 13:00:00
26-08-2019 13:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 174/III.4./O/OZ18/2019

Odštepný závod: Kriváň
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

300 m3100,0 m323,0 €/m3

26-08-2019 13:00:00
26-08-2019 13:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 175/III.4./O/OZ18/2019

Odštepný závod: Kriváň
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

500 m3100,0 m323,0 €/m3

26-08-2019 13:00:00
26-08-2019 13:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 176/III.4./O/OZ18/2019

Odštepný závod: Kriváň
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3127,0 €/m3

26-08-2019 14:00:00
26-08-2019 14:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 177/III.4./O/OZ18/2019

Odštepný závod: Kriváň
Drevina: LPV III.tr (dub)

109 m3109,0 m3117,5 €/m3

26-08-2019 14:00:00
26-08-2019 14:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 178/III.4./O/OZ18/2019

Odštepný závod: Kriváň
Drevina: LPV III.tr (dub)

120 m3120,0 m3121,5 €/m3

26-08-2019 14:00:00
26-08-2019 14:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní