Zoznam aukcií O/IV.5./2021

Objem Minimálny
nákup
Aktuálna
cena
Začiatok - koniec aukcie

Aukcia číslo 1155/IV.5./O/OZ21/2021

Odštepný závod: Rožňava
Drevina: LPV II.-III.tr. (javor horský)

4 m34,0 m3135,0 €/m3

06-12-2021 09:00:00
06-12-2021 09:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1156/IV.5./O/OZ25/2021

Odštepný závod: Vranov
Drevina: IPV III.tr. (smrekovec)

25 m325,0 m383,5 €/m3

06-12-2021 09:00:00
06-12-2021 09:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1157/IV.5./O/OZ25/2021

Odštepný závod: Vranov
Drevina: IPV III.tr. (smrekovec)

25 m325,0 m386,0 €/m3

06-12-2021 09:00:00
06-12-2021 09:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1158/IV.5./O/OZ25/2021

Odštepný závod: Vranov
Drevina: LPV III.tr (dub)

20 m320,0 m3124,0 €/m3

06-12-2021 10:00:00
06-12-2021 10:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1159/IV.5./O/OZ25/2021

Odštepný závod: Vranov
Drevina: LPV III.tr (dub)

20 m320,0 m3128,0 €/m3

06-12-2021 10:00:00
06-12-2021 10:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1160/IV.5./O/OZ25/2021

Odštepný závod: Vranov
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa)

150 m3150,0 m335,0 €/m3

06-12-2021 10:00:00
06-12-2021 10:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1161/IV.5./O/OZ25/2021

Odštepný závod: Vranov
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrekovec)

50 m350,0 m335,0 €/m3

06-12-2021 11:00:00
06-12-2021 11:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1162/IV.5./O/OZ25/2021

Odštepný závod: Vranov
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3172,5 €/m3

06-12-2021 11:00:00
06-12-2021 11:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1163/IV.5./O/OZ25/2021

Odštepný závod: Vranov
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3140,0 €/m3

06-12-2021 11:00:00
06-12-2021 11:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1164/IV.5./O/OZ06/2021

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: LPV III.tr (dub)

23 m323,0 m3160,0 €/m3

06-12-2021 12:00:00
06-12-2021 12:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1165/IV.5./O/OZ06/2021

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3165,0 €/m3

06-12-2021 12:00:00
06-12-2021 12:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1166/IV.5./O/OZ06/2021

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3125,0 €/m3

06-12-2021 12:00:00
06-12-2021 12:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1167/IV.5./O/OZ02/2021

Odštepný závod: Smolenice
Drevina: LPV III.tr (jaseň)

24 m324,0 m3119,0 €/m3

06-12-2021 13:00:00
06-12-2021 13:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1168/IV.5./O/OZ02/2021

Odštepný závod: Smolenice
Drevina: IPV III.tr. (smrekovec)

27 m327,0 m390,0 €/m3

06-12-2021 13:00:00
06-12-2021 13:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1169/IV.5./O/OZ02/2021

Odštepný závod: Smolenice
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3143,0 €/m3

06-12-2021 13:00:00
06-12-2021 13:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1170/IV.5./O/OZ02/2021

Odštepný závod: Smolenice
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3132,5 €/m3

06-12-2021 14:00:00
06-12-2021 14:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1171/IV.5./O/OZ14/2021

Odštepný závod: Čierny Balog
Drevina: IPV III.tr. (smrekovec)

23 m323,0 m390,0 €/m3

06-12-2021 14:00:00
06-12-2021 14:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1172/IV.5./O/OZ16/2021

Odštepný závod: Žarnovica
Drevina: LPV III.tr (dub)

23 m323,0 m3167,0 €/m3

06-12-2021 14:00:00
06-12-2021 14:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1173/IV.5./O/OZ11/2021

Odštepný závod: Námestovo
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek)

140 m3140,0 m335,0 €/m3

06-12-2021 15:00:00
06-12-2021 15:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1174/IV.5./O/OZ11/2021

Odštepný závod: Námestovo
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek)

70 m370,0 m335,0 €/m3

06-12-2021 15:00:00
06-12-2021 15:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 2 dní

Aukcia číslo 1175/IV.5./O/OZ07/2021

Odštepný závod: Trenčín
Drevina: IPV III.tr. (smrek)

39 m339,0 m3115,0 €/m3

07-12-2021 09:00:00
07-12-2021 09:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 1176/IV.5./O/OZ07/2021

Odštepný závod: Trenčín
Drevina: IPV III.tr. (smrek)

37 m337,0 m3115,0 €/m3

07-12-2021 09:00:00
07-12-2021 09:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 1177/IV.5./O/OZ07/2021

Odštepný závod: Trenčín
Drevina: IPV III.tr. (smrek)

35 m335,0 m378,0 €/m3

07-12-2021 09:00:00
07-12-2021 09:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 1178/IV.5./O/OZ07/2021

Odštepný závod: Trenčín
Drevina: IPV III.tr. (smrek)

38 m338,0 m3105,0 €/m3

07-12-2021 10:00:00
07-12-2021 10:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 1179/IV.5./O/OZ07/2021

Odštepný závod: Trenčín
Drevina: IPV III.tr. (smrek)

35 m335,0 m378,0 €/m3

07-12-2021 10:00:00
07-12-2021 10:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 1180/IV.5./O/OZ07/2021

Odštepný závod: Trenčín
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3138,0 €/m3

07-12-2021 10:00:00
07-12-2021 10:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 1181/IV.5./O/OZ07/2021

Odštepný závod: Trenčín
Drevina: IPV III.tr. (smrek)

33 m333,0 m3103,0 €/m3

07-12-2021 11:00:00
07-12-2021 11:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 1182/IV.5./O/OZ07/2021

Odštepný závod: Trenčín
Drevina: IPV III.tr. (smrek)

35 m335,0 m3105,0 €/m3

07-12-2021 11:00:00
07-12-2021 11:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 1183/IV.5./O/OZ07/2021

Odštepný závod: Trenčín
Drevina: IPV III.tr. (smrekovec)

26 m326,0 m3108,0 €/m3

07-12-2021 11:00:00
07-12-2021 11:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 1184/IV.5./O/OZ07/2021

Odštepný závod: Trenčín
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3150,0 €/m3

07-12-2021 12:00:00
07-12-2021 12:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

1 2 Nasledujúca