Zoznam aukcií O/I.3./2023

Objem Minimálny
nákup
Aktuálna
cena
Začiatok - koniec aukcie

Aukcia číslo 57/I.3./O/OZ71/2023

Odštepný závod: Šariš
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek)

100 m3100,0 m364,0 €/m3

01-02-2023 09:00:00
01-02-2023 09:20:00
Aukcia sa začne o 4 hod. 29 min.

Aukcia číslo 58/I.3./O/OZ63/2023

Odštepný závod: Tríbeč
Drevina: LPV III.tr (buk)

46 m346,0 m3110,0 €/m3

01-02-2023 09:00:00
01-02-2023 09:35:00
Aukcia sa začne o 4 hod. 29 min.

Aukcia číslo 59/I.3./O/OZ63/2023

Odštepný závod: Tríbeč
Drevina: LPV III.A,B,C buk (buk)

300 m3100,0 m397,0 €/m3

01-02-2023 09:00:00
01-02-2023 09:50:00
Aukcia sa začne o 4 hod. 29 min.

Aukcia číslo 60/I.3./O/OZ61/2023

Odštepný závod: Karpaty
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3188,0 €/m3

01-02-2023 10:00:00
01-02-2023 10:20:00
Aukcia sa začne o 5 hod. 29 min.

Aukcia číslo 61/I.3./O/OZ61/2023

Odštepný závod: Karpaty
Drevina: LPV III.tr (jaseň)

25 m325,0 m3121,0 €/m3

01-02-2023 10:00:00
01-02-2023 10:35:00
Aukcia sa začne o 5 hod. 29 min.

Aukcia číslo 62/I.3./O/OZ72/2023

Odštepný závod: Vihorlat
Drevina: LPV III.tr (buk)

21 m321,0 m3107,5 €/m3

01-02-2023 10:00:00
01-02-2023 10:50:00
Aukcia sa začne o 5 hod. 29 min.

Aukcia číslo 63/I.3./O/OZ72/2023

Odštepný závod: Vihorlat
Drevina: LPV III.A,B,C buk (buk)

40 m340,0 m397,0 €/m3

01-02-2023 11:00:00
01-02-2023 11:20:00
Aukcia sa začne o 6 hod. 29 min.

Aukcia číslo 64/I.3./O/OZ65/2023

Odštepný závod: Sever
Drevina: IPV III.D so zníženým kvalitatívnym znakom (smrek/jedľa)

230 m3230,0 m380,0 €/m3

01-02-2023 11:00:00
01-02-2023 11:35:00
Aukcia sa začne o 6 hod. 29 min.

Aukcia číslo 65/I.3./O/OZ65/2023

Odštepný závod: Sever
Drevina: IPV III.A,B,C (smrek)

173 m3173,0 m3115,0 €/m3

01-02-2023 11:00:00
01-02-2023 11:50:00
Aukcia sa začne o 6 hod. 29 min.

Aukcia číslo 66/I.3./O/OZ65/2023

Odštepný závod: Sever
Drevina: IPV III.AGREGÁT (smrek)

132 m3132,0 m3100,0 €/m3

01-02-2023 12:00:00
01-02-2023 12:20:00
Aukcia sa začne o 7 hod. 29 min.

Aukcia číslo 67/I.3./O/OZ65/2023

Odštepný závod: Sever
Drevina: IHL. SUROVÉ KMENE (duglaska)

181 m3181,0 m3140,0 €/m3

01-02-2023 12:00:00
01-02-2023 12:35:00
Aukcia sa začne o 7 hod. 29 min.

Aukcia číslo 68/I.3./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3199,0 €/m3

01-02-2023 12:00:00
01-02-2023 12:50:00
Aukcia sa začne o 7 hod. 29 min.

Aukcia číslo 69/I.3./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3189,0 €/m3

01-02-2023 13:00:00
01-02-2023 13:20:00
Aukcia sa začne o 8 hod. 29 min.

Aukcia číslo 70/I.3./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3189,0 €/m3

01-02-2023 13:00:00
01-02-2023 13:35:00
Aukcia sa začne o 8 hod. 29 min.

Aukcia číslo 71/I.3./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3189,0 €/m3

01-02-2023 13:00:00
01-02-2023 13:50:00
Aukcia sa začne o 8 hod. 29 min.

Aukcia číslo 72/I.3./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (buk)

22 m322,0 m3104,0 €/m3

01-02-2023 14:00:00
01-02-2023 14:20:00
Aukcia sa začne o 9 hod. 29 min.

Aukcia číslo 73/I.3./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (buk)

22 m322,0 m3104,0 €/m3

01-02-2023 14:00:00
01-02-2023 14:35:00
Aukcia sa začne o 9 hod. 29 min.

Aukcia číslo 74/I.3./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (buk)

22 m322,0 m3104,0 €/m3

01-02-2023 14:00:00
01-02-2023 14:50:00
Aukcia sa začne o 9 hod. 29 min.

Aukcia číslo 75/I.3./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (buk)

21 m321,0 m3104,0 €/m3

01-02-2023 15:00:00
01-02-2023 15:20:00
Aukcia sa začne o 10 hod. 29 min.

Aukcia číslo 76/I.3./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (buk)

23 m323,0 m3115,0 €/m3

01-02-2023 15:00:00
01-02-2023 15:35:00
Aukcia sa začne o 10 hod. 29 min.

Aukcia číslo 77/I.3./O/OZ68/2023

Odštepný závod: Poľana
Drevina: LPV III.tr (buk)

22 m322,0 m3115,0 €/m3

01-02-2023 15:00:00
01-02-2023 15:50:00
Aukcia sa začne o 10 hod. 29 min.

Aukcia číslo 78/I.3./O/OZ64/2023

Odštepný závod: Považie
Drevina: IPV III.tr. (borovica/duglaska)

27 m327,0 m390,0 €/m3

02-02-2023 09:00:00
02-02-2023 09:20:00
Aukcia sa začne o jeden deň a 4 hod.

Aukcia číslo 79/I.3./O/OZ64/2023

Odštepný závod: Považie
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3155,0 €/m3

02-02-2023 09:00:00
02-02-2023 09:35:00
Aukcia sa začne o jeden deň a 4 hod.

Aukcia číslo 80/I.3./O/OZ64/2023

Odštepný závod: Považie
Drevina: LPV III.tr (dub)

21 m321,0 m3155,0 €/m3

02-02-2023 09:00:00
02-02-2023 09:35:00
Aukcia sa začne o jeden deň a 4 hod.

Aukcia číslo 81/I.3./O/OZ64/2023

Odštepný závod: Považie
Drevina: IPV III.A,B,C,D (smrek/jedľa)

300 m3300,0 m3116,0 €/m3

02-02-2023 10:00:00
02-02-2023 10:20:00
Aukcia sa začne o jeden deň a 5 hod.

Aukcia číslo 82/I.3./O/OZ64/2023

Odštepný závod: Považie
Drevina: LPV III.A,B,C buk (buk)

250 m3250,0 m398,0 €/m3

02-02-2023 10:00:00
02-02-2023 10:35:00
Aukcia sa začne o jeden deň a 5 hod.

Aukcia číslo 83/I.3./O/OZ00/2023

Odštepný závod: Správa Nár. parku Veľká Fatra
Drevina: IHL. SUROVÉ KMENE (smrek)

425 m3425,0 m3120,0 €/m3

02-02-2023 10:00:00
02-02-2023 10:50:00
Aukcia sa začne o jeden deň a 5 hod.

Aukcia číslo 84/I.3./O/OZ00/2023

Odštepný závod: Vojenské lesy a majetky SR
Drevina: IHL. VLAKNINA (smrek/jedľa/borovica/smrekovec)

90 m390,0 m362,0 €/m3

02-02-2023 11:00:00
02-02-2023 11:20:00
Aukcia sa začne o jeden deň a 6 hod.

Aukcia číslo 85/I.3./O/OZ00/2023

Odštepný závod: Vojenské lesy a majetky SR
Drevina: IPV III.AGREGÁT (smrek/jedľa)

90 m390,0 m380,0 €/m3

02-02-2023 11:00:00
02-02-2023 11:35:00
Aukcia sa začne o jeden deň a 6 hod.