Zoznam aukcií O/IV.4./2017

Objem Minimálny
nákup
Aktuálna
cena
Začiatok - koniec aukcie

Aukcia číslo 287/IV.4./O/OZ06/2017

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3120,0 €/m3

27-11-2017 09:00:00
27-11-2017 09:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 288/IV.4./O/OZ06/2017

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3124,5 €/m3

27-11-2017 09:00:00
27-11-2017 09:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 289/IV.4./O/OZ06/2017

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3113,5 €/m3

27-11-2017 09:00:00
27-11-2017 09:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 290/IV.4./O/OZ06/2017

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3122,5 €/m3

27-11-2017 10:00:00
27-11-2017 10:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 291/IV.4./O/OZ06/2017

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3130,0 €/m3

27-11-2017 10:00:00
27-11-2017 10:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 292/IV.4./O/OZ06/2017

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3127,5 €/m3

27-11-2017 10:00:00
27-11-2017 10:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 293/IV.4./O/OZ06/2017

Odštepný závod: Prievidza
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m3116,0 €/m3

27-11-2017 11:00:00
27-11-2017 11:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 294/IV.4./O/OZ05/2017

Odštepný závod: Topoľčianky
Drevina: LPV III.tr (dub)

111 m3111,0 m370,0 €/m3

27-11-2017 11:00:00
27-11-2017 11:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 295/IV.4./O/OZ05/2017

Odštepný závod: Topoľčianky
Drevina: LPV III.tr (dub)

45 m345,0 m375,0 €/m3

27-11-2017 11:00:00
27-11-2017 11:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 296/IV.4./O/OZ05/2017

Odštepný závod: Topoľčianky
Drevina: LPV III.tr (dub)

45 m345,0 m377,0 €/m3

27-11-2017 12:00:00
27-11-2017 12:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 297/IV.4./O/OZ04/2017

Odštepný závod: Levice
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m371,0 €/m3

27-11-2017 12:00:00
27-11-2017 12:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 298/IV.4./O/OZ04/2017

Odštepný závod: Levice
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m365,5 €/m3

27-11-2017 12:00:00
27-11-2017 12:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 299/IV.4./O/OZ04/2017

Odštepný závod: Levice
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m366,0 €/m3

27-11-2017 13:00:00
27-11-2017 13:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 300/IV.4./O/OZ04/2017

Odštepný závod: Levice
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m399,5 €/m3

27-11-2017 13:00:00
27-11-2017 13:35:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 301/IV.4./O/OZ04/2017

Odštepný závod: Levice
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m372,0 €/m3

27-11-2017 13:00:00
27-11-2017 13:50:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní

Aukcia číslo 302/IV.4./O/OZ04/2017

Odštepný závod: Levice
Drevina: LPV III.tr (dub)

22 m322,0 m374,0 €/m3

27-11-2017 14:00:00
27-11-2017 14:20:00
Aukcia sa začne o viac ako 3 dní