Kontakty

 

LESY Slovenskej republiky,
š.p., Banská Bystrica
SNP 8
975 66 Banská Bystrica
Generálne riaditeľstvo
Odbor obchodu a logistiky

Ing. Eva Valovičová
+421 918 444 159

Kontakt