Manuál k aplikácii EAD


Obsah

 1. Servis pre neprihlásených používateľov
  1. Hlavná stránka
  2. Prihlasovanie
  3. 3. Akceptácia aukčného poriadku EAD
 2. Servis pre prihlásených používateľov
  1. Hlavná stránka
  2. Úprava kontaktných údajov používateľa
  3. Úprava prihlasovacích údajov používateľa
  4. História aktivít používateľa
 3. Aukcie a relácie
  1. Zoznam prebiehajúcich aukcií
  2. Zoznam pripravovaných aukcií
  3. Zoznam aukcií používateľa
  4. Pripravované aukcie
  5. Prebiehajúce aukcie
  6. Zablokované aukcie
  7. Ukončené aukcie v prebiehajúcej relácii
  8. Ukončené aukcie v zakončenej relácii

Servis pre neprihlásených používateľov

Hlavná stránka

Hlavná stránka
 1. Rozvinuteľné horné menu.
 2. Aktuálny serverový čas, podľa ktorého sa riadi priebeh aukcií.
 3. Link na prihlasovací formulár pre používateľov EAD.
 4. Link na registračný formulár pre nových používateľov

Prihlasovanie

Prihlasovanie
 1. Pole na prihlasovacie meno používateľa v systéme EAD (e-mailová adresa).
 2. Pole na heslo používateľa v systéme EAD.
 3. Prihlásenie sa do systému EAD.
 4. Prerušenie procesu prihlasovania. Okno s prihlasovacím formulárom sa zavrie.
 5. Na tomto mieste sa objavujú hlásenia chýb spojených s nesprávne uvedenými údajmi.

Akceptácia aukčného poriadku EAD

Pri prvom prihlásení, ako aj pri každej zmene aukčného poriadku EAD, sú používatelia, ktorí chcú licitovať v aukciách, povinní vyjadriť súhlas s podmienkami obsiahnutými v aktuálnom aukčnom poriadku.

Akceptácia aukčného poriadku EAD
 1. Nové znenie aukčného poriadku.
 2. Kliknutím na dané pole používateľ vyjadrí súhlas s novými podmienkami.
 3. Prerušenie procesu prihlasovania.

Servis pre prihlásených používateľov

Hlavná stránka

Hlavná stránka
 1. Názov spoločnosti, na ktorú je používateľ zaregistrovaný.
 2. Link na formulár úpravy kontaktných údajov.
 3. Link na formulár úpravy prihlasovacích údajov do systému EAD.
 4. Zoznam aukcií, v ktorých používateľ licitoval. Jednotlivé linky umožňujú zobraziť zoznam aukcií a históriu licitácií.
 5. Link na zobrazenie aktivít používateľa, ktoré zahŕňajú vykonané zmeny údajov a prehľad prihlásení do systému EAD.
 6. Odhlásenie sa zo systému EAD.

Úprava kontaktných údajov

Úprava kontaktných údajov
 1. IČO a DIČ môže zmeniť len administrátor.
 2. Ostatné polia môže upravovať používateľ.
 3. Kliknutím na dané pole používateľ potvrdí uloženie vykonaných zmien v systéme.

Úprava prihlasovacích údajov

Úprava prihlasovacích údajov
 1. Zadanie novej e-mailovej adresy. E-mailová adresa slúži ako prihlasovacie meno do systému EAD. Je nutné uviesť zhodnú e-mailovú adresu v oboch poliach.
 2. Zadanie nového hesla do systému EAD. Je nutné uviesť zhodné heslo v oboch poliach. Heslo musí pozostávať minimálne z 8 znakov.
 3. Aktuálne heslo do systému EAD.
 4. Link na potvrdenie vykonaných zmien. Používateľovi bude automaticky doručený e-mail s linkom, prostredníctvom ktorého potvrdí zmeny v systéme.

Systém EAD nepredpokladá možnosť získania prihlasovacích údajov používateľa bez zásahu administrátora. Každá zmena prihlasovacieho mena a hesla preto musí byť potvrdená z aktuálnej e-mailovej adresy. Z toho dôvodu je po potvrdení uloženia zmien doručený na aktuálnu e-mailovú adresu link, prostredníctvom ktorého používateľ potvrdí zmeny v systéme.

História aktivít používateľa

História aktivít používateľa

V tabuľke je uvedený prehľad zmien vykonaných používateľom, ako aj prehľad prihlásení do systému.


Aukcie a relácie

Zoznam prebiehajúcich aukcií

Zoznam prebiehajúcich aukcií

Väčšina údajov je spoločná pre všetky podstránky, na ktorých je zobrazený zoznam aukcií.

 1. Číslo relácie, v rámci ktorej aukcia prebieha.
 2. Link na zoznam pripravovaných aukcií.
 3. Link na zoznam aukcií, v ktorých používateľ licitoval.
 4. Číslo aukcie.
 5. Odštepný závod, ktorý danú drevinu ponúka.
 6. Ponúkaná drevina.
 7. Čas zostávajúci do ukončenia aukcie.

Zoznam pripravovaných aukcií

Zoznam pripravovaných aukcií
 1. Link na zoznam prebiehajúcich aukcií.
 2. Link na zoznam aukcií, v ktorých používateľ licitoval.
 3. Čas zostávajúci do začiatku aukcie.

Zoznam aukcií, v ktorých používateľ licitoval

Zoznam aukcií, v ktorých používateľ licitoval
 1. Objem dreva, ktorý používateľ licitoval.
 2. Cena v €/m3, za ktorú používateľ licitoval.
 3. Celková cena licitovaného dreva.
 4. Termín ukončenia aukcie s ohľadom na predĺžený čas.

Pripravované aukcie

Väčšina údajov je spoločná pre všetky podstránky, na ktorých sú zobrazené detaily aukcie.

Pripravované aukcie
 1. Číslo aukcie.
 2. Odštepný závod, ktorý danú drevinu ponúka.
 3. Celkový objem dreva, ktorý bude možné v aukcii vydražiť.
 4. Minimálny objem dreva, ktorý bude možné v aukcii vydražiť.
 5. Ponúkaná drevina.
 6. Vyvolávacia cena €/m3.
 7. Čas zostávajúci do začiatku aukcie.
 8. Percentuálny podiel danej dreviny.
 9. Tabuľka cenových koeficientov. Uvedené ceny sú kalkulované na základe vyvolávacej ceny.
 10. Bežný koeficient pre danú drevinu.

Prebiehajúce aukcie

Prebiehajúce aukcie Prebiehajúce aukcie
 1. Panel licitácie.
 2. Čas zostávajúci do ukončenia aukcie.
 3. Zvolený objem a ponúkaná cena &eur;/m3 za licitované drevo. Počas licitácie musíte zvyšovať ponúkanú cenu. Zvolený objem dreva môže ostať nezmenený.
 4. Panel, prostredníctvom ktorého danú ponuku potvrdíte v systéme EAD.
 5. Minimálna suma, o ktorú je možné navyšovať aktuálne najvyššiu ponuku. Ponúkaná cena musí byť násobkom zadanej hodnoty.
 6. Čiastkové ceny, ktoré sú závislé od koeficientov daných drevín.
 7. Celková suma.
 8. Tabuľka výsledkov licitácií.
 9. Víťazné ponuky.
 10. Neúspešné ponuky.
 11. Ponuka prihláseného používateľa.
 12. Symbol R – redukovaný objem, znamená, že účastník aukcie -č.1. neponúkol dostatočnú cenu, aby vydražil ním požadovaný objem dreva, iný účastník -č.5, vyššou ponukou získal časť objemu účastníka č. 1. Nakoľko redukovaný objem (50m3) je vyšší ako 50% požadovaného objemu (75m3), účastník č.1. je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu.
  Symbol V – voľný objem, znamená, že účastník aukcie -č.2. neponúkol dostatočnú cenu, aby vydražil ním požadovaný objem dreva, iný účastník -č.3, vyššou ponukou získal časť objemu účastníka č. 2. Nakoľko vydražený objem (300m3) je nižší ako 50% požadovaného objemu (800m3), účastník č.2. nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu a voľný objem môže byť ponúknutý v nasledujúcich aukciách.
 13. Informácia o stave pripojenia na server. Pokiaľ je pripojenie príliš pomalé, aukcia nemusí byť obnovovaná priebežne. V takomto prípade je používateľ informovaný o tom, že výsledky uvedené v tabuľke môžu byť neaktuálne.
 14. Tabuľka koeficientov závislých od druhu licitovanej dreviny. Hodnoty sú kalkulované na základe sumy ponúkanej používateľom.

Zablokované aukcie

Zablokované aukcie
 1. Informácia objasňujúca dôvody zablokovania aukcie.

Ukončené aukcie v prebiehajúcej relácii

Ukončená aukcia, v ktorej používateľ licitoval. Obsahuje zoznam ponúk, avšak bez názvov spoločností.

Ukončené aukcie v prebiehajúcej relácii
 1. Tabuľka výsledkov licitácií bez názvov spoločností.
 2. Tabuľka cenových koeficientov. Uvedené ceny sú kalkulované na základe vyvolávacej ceny

Ukončené aukcie v zakončenej relácii

Ukončená aukcia v relácii, ktorá bola presunutá do archívu EAD. Všetky detaily licitácií sú dostupné.

Ukončené aukcie v zakončenej relácii
 1. Tabuľka výsledkov licitácií s uvedenými názvami spoločností.
 2. Tabuľka cenových koeficientov. Uvedené ceny sú kalkulované na základe vyvolávacej ceny.