Podmienky

Ako kupovať drevo v systéme EAD ?

Systém elektronických aukcií dreva je dostupný pre každého návštevníka stránky EAD. Prezerať ponuku publikovaných aukcií je možné aj bez registrácie. Až splnením všetkých podmienok v zmysle Aukčného poriadku a po uhradení trvalej zábezpeky, získa registrovaný užívateľ aktívny prístup pre licitovanie v publikovaných aukciách. Registrácia je možná priamo na stránke e-wood.sk prostredníctvom registračného formulára. Na aktiváciu Vášho prístupu budete vyzvaní prostredníctvom e-mailu od administrátora. Zadaním vlastného hesla sa stávate registrovaným užívateľom. Pre získanie oprávnenia pre licitáciu je potrebné : doručiť potvrdený súhlas s Aukčným poriadkom (alebo potvrdiť zmeny), výpis z obchodného registra, nemať pohľadávky po lehote splatnosti z obchodných vzťahov s LSR š.p. a uhradiť trvalú aukčnú zábezpeku. Všetko v lehote najneskôr 1 pracovný deň pred konaním konkrétnej EAD. Ak ste sa rozhodli pre aktívne užívateľské oprávnenia, pozorne si prečítajte Aukčný poriadok. Jeho podpisom (formulár Súhlas) sa všetky ustanovenia stávajú pre Vás záväzné. Dobre si preštudujte všetky prílohy v ponuke menu PODMIENKY. Oboznámte sa s Manuálom k aplikácii EAD, vytlačte si kópiu, do ktorej nahliadnete aj počas licitácie. Do ktorejkoľvek z publikovaných aukcií môžete vstúpiť (len po splnení všetkých podmienok) bez toho, aby ste zadali ponuku. Môžete sledovať priebeh aktívnej aukcie a oboznámiť sa s prostredím pre licitáciu. Potom sa vrátiť späť na zoznam aukcií a obdobne sledovať inú aukciu. Pozor, nesmiete zadať ponuku. V opačnom prípade sa stávate účastníkom so všetkými právami a povinnosťami. V aukciách, v ktorých sa zúčastníte, licitujte uvážlivo a s ohľadom na svoje možnosti. Vaším záujmom je predsa kúpiť potrebný objem dreva za, pre Vás zaujímavú cenu.