« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 903/III.8./O/OZ06/2021

Druh dreva: dub - LPV III.tr Objem: 22 m3 Začiatok aukcie: 23-09-2021 12:00:00
Odštepný závod: Prievidza Minimálny nákup: 22 m3 Koniec aukcie: 23-09-2021 12:20:00
Vyvolávacia cena: 94,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 5 dní
Výpočet ceny dreva LPV III.tr (100%)
Sortiment Default
Cena 94,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

LPV DUB III.C,D – 21,51 m3 z ES Topoľčany OZ Prievidza listnaté priemyselné výrezy podľa „Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š.p. LESY Slovenskej Republiky platných od 1.1.2012“

Jedná sa o pripravenú hmotu v kvalite a rozmerovej špecifikácii:
Pomer kvalitatívnych tried:

III C – 2 hrúbkový stupeň = 6,57 m3
III C – 3 hrúbkový stupeň = 1,71 m3
III D – 2 hrúbkový stupeň = 12,03 m3
III D – 3 hrúbkový stupeň = 1,20 m3

Dĺžka výrezov 3 – 4 m
Nadmiera: 1,5%
Priemerný objem výrezov 0,19 m3
Počet kusov 113
Dodávka je pripravená k prezretiu a prevzatiu na ES Topoľčany.
Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou .
Nakladanie dreva vyfakturuje predávajúci kupujúcemu ako službu vo výške 2,10 €/m3 bez DPH do klanicových dopravných prostriedkov určených na prepravu dreva.

Ďalšie informácie:

odber do konca septembra