« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 902/III.8./O/OZ18/2021

Druh dreva: smrek - IHL. VLAKNINA Objem: 142 m3 Začiatok aukcie: 23-09-2021 11:00:00
Odštepný závod: Kriváň Minimálny nákup: 142 m3 Koniec aukcie: 23-09-2021 11:50:00
Vyvolávacia cena: 50,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 4 dní
Výpočet ceny dreva IHL. VLAKNINA (100%)
Sortiment Všetky hrúbky
Cena 50,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

IVD V.tr.ak. – 142 m3 z OZ Kriváň ihličnatá výmetová vláknina V. kvalitatívnej triedy odkôrnené po prebierke vo f.Kam-Rent Lučenec a PRP
Vytriedené podľa označenia od f.Kam-Rent Lučenec a PRP bez kovu.
Percentuálne zastúpenie v hrúbkových stupňov cca:
Prvý hrúbkový stupeň+ – 5%, druhý hrúbkový stupeň - 50%, tretí hrúbkový stupeň - 30%, štvrtý+ hrúbkový stupeň+ – 15%
Drevina: SM
Dĺžky: 4,5,6 m
Nadmiera: 1,5% (možný výskyt výrezov s menšou i väčšou nadmierou)
Priemer hrúbky: minimálny čap od 15 cm, maximálny priemer dolného čela 60 cm merané s kôrou.
Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
Meranie ihličnatej guľatiny a výrezov sa vykoná podľa STN 480050 – „Surové drevo – základné a spoločné ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky.“ V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou.

Ďalšie informácie:
Dodávky dreva budú realizované z expedičného skladu Lučenec .
Nakladanie dreva na expedičnom sklade predávajúcim vyfakturuje predávajúci kupujúcemu ako službu na základe platného cenníka OZ Kriváň, pričom nakládka nie je nárokovateľná a môže byť predávajúcim poskytnutá na základe dohody. Na ES je možnosť realizovať aj vagónovú dopravu.
Podmienka odberu: najneskôr do 30.09.2021.