« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 901/III.8./O/OZ18/2021

Druh dreva: smrekovec - IPV III.tr. Objem: 50 m3 Začiatok aukcie: 23-09-2021 11:00:00
Odštepný závod: Kriváň Minimálny nákup: 50 m3 Koniec aukcie: 23-09-2021 11:35:00
Vyvolávacia cena: 100,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 4 dní
Výpočet ceny dreva IPV III.tr. (100%)
Sortiment všetky hrúbky
Cena 100,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

Kopa č. 1 priemyselné výrezy Sc III. A,B,C,D triedy akosti v celkovom množstve 49,85 m3 podľa „Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š. p. LESY SR platné od 1.01.2012 “.

III.A – 0,00 m3 v 2 hr. stupni, 5,40 m3 v 3 hr. stupni 6,25 m3 v 4 hr. stupni, 2,65 m3 v 5 hr. Stupni+
III.B – 1,08 m3 v 2 hr. stupni, 17,49 m3 v 3 hr. stupni 4,67 m3 v 4 hr. stupni, 1,38 m3 v 5 hr. Stupni+
III.C – 0,84 m3 v 2 hr. stupni, 4,64 m3 v 3 hr. stupni, 3,40 m3 v 4 hr. Stupni,
III.D – 0,00 m3 v 2 hr. stupni, 0,27 m3 v 3 hr. stupni 0,80 m3 v 4 hr. stupni, 0,98 m3 v 5 hr. Stupni+


Dĺžka: 4,5 m 136 ks,(4m cca 85 %,)
Stredný priemer 28 - 63 cm
Hniloba do 5 % z počtu kusov
Nadmiera: 1,00 %
Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
Meranie listnatej guľatiny a výrezov sa vykoná podľa STN 480050 – „Surové drevo – základné a spoločné ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky.“ V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou .
Ďalšie informácie:
Dodávky dreva budú realizované z expedičného skladu Kriváň
Nakladanie dreva na expedičnom sklade predávajúcim vyfakturuje predávajúci kupujúcemu ako službu na základe platného cenníka OZ Kriváň, pričom nakládka nie je nárokovateľná a môže byť predávajúcim poskytnutá na základe dohody.
Podmienka odberu: najneskôr do 30.09.2021.