« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 900/III.8./O/OZ11/2021

Druh dreva: smrek/jedľa - IPV III.tr. Objem: 245 m3 Začiatok aukcie: 23-09-2021 11:00:00
Odštepný závod: Námestovo Minimálny nákup: 245 m3 Koniec aukcie: 23-09-2021 11:20:00
Vyvolávacia cena: 80,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 4 dní
Výpočet ceny dreva IPV III.tr. (100%)
Sortiment všetky hrúbky
Cena 80,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

Ihličnaté výrezy – 245 m3 z OZ Námestovo, lesná správa Mútne, lokalita Šligovka
Drevina: SM
Sortimenty: 3A 10 m3 , dĺžka 5 m
3B 53 m3, dĺžka 5 m
3C 82 m3, dĺžka 5 m
3D 30 m3, dĺžka 5 m
3D 10 m3, dĺžka 4 m
Agregát čerstvý 7 m3, dĺžka 4 m
Agregát suchý 8 m3, dĺžka 4 m
Vláknina 15 m3, dĺžka 4 m
Vláknina 30 m3, dĺžka 2 m
Spolu 245 m3
Podiel 2 hr. stupňa u sortimentov 3A, 3B, 3C, 3D je do 15 %.


Malý priestoru na nakladanie (nie je priestor pre 2 autá vedľa seba), najlepšie odvážať autom s hydraulickou rukou.
Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
Meranie ihličnatej guľatiny a výrezov sa vykoná podľa STN 480050 – „Surové drevo – základné a spoločné ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky.“ V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou.
Podmienka odberu: najneskôr do 30.09.2021.