« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 898/III.8./O/OZ11/2021

Druh dreva: smrek/jedľa - Banské výrezy 2,5m Objem: 60 m3 Začiatok aukcie: 23-09-2021 10:00:00
Odštepný závod: Námestovo Minimálny nákup: 60 m3 Koniec aukcie: 23-09-2021 10:35:00
Vyvolávacia cena: 55,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 4 dní
Výpočet ceny dreva Banské výrezy 2,5m (100%)
Sortiment Default
Cena 55,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

Banské výrezy 2,5 m – 60 m3 z OZ Námestovo ES Oravský Podzámok
Banské výrezy 2,5 m.
Drevina: SM, JD
Dĺžky: 2,50 m
Nadmiera: 1,5%
Priemer hrúbky: minimálny čap od 10 cm, maximálny priemer dolného čela 28 cm merané s kôrou.
Minimálny odber: 60 m3
Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
Meranie ihličnatej guľatiny a výrezov sa vykoná podľa STN 480050 – „Surové drevo – základné a spoločné ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky.“ V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou.
Nakladanie dreva na expedičnom sklade predávajúcim vyfakturuje predávajúci kupujúcemu ako službu na základe platného cenníka OZ Námestovo, pričom nakládka nie je nárokovateľná a môže byť predávajúcim poskytnutá na základe dohody. Podmienka odberu: najneskôr do 30.09.2021.