« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 896/III.8./O/OZ06/2021

Druh dreva: smrekovec - IPV III.tr. Objem: 28 m3 Začiatok aukcie: 23-09-2021 09:00:00
Odštepný závod: Prievidza Minimálny nákup: 28 m3 Koniec aukcie: 23-09-2021 09:50:00
Vyvolávacia cena: 95,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 4 dní
Výpočet ceny dreva IPV III.tr. (100%)
Sortiment všetky hrúbky
Cena 95,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

IPV smrekovec III. A,B,C,D – 28,48 m3 z ES Nitrianske Pravno OZ Prievidza ihličnaté priemyselné výrezy podľa „Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š.p. LESY Slovenskej republiky platných od 1.1.2012“

Jedná sa o pripravenú hmotu v kvalite a rozmerovej špecifikácii:

Pomer kvalitatívnych tried:
III A – 3 hrúbkový stupeň = 1,24 m3
III A – 4 hrúbkový stupeň = 0,42 m3
III B – 2 hrúbkový stupeň = 6,36 m3
III B – 3 hrúbkový stupeň = 8,86 m3
III B – 4 hrúbkový stupeň = 2,74 m3
III C – 2 hrúbkový stupeň = 3,70 m3
III C – 3 hrúbkový stupeň = 2,56 m3
III C – 4 hrúbkový stupeň = 1,85 m3
III D – 2 hrúbkový stupeň = 0,18 m3
III D – 3 hrúbkový stupeň = 0,57 m3

Dĺžka výrezov 4 m
Nadmiera: 1,5%
Priemerný objem výrezov 0,24 m3
Počet kusov 119
Dodávka je pripravená k prezretiu a prevzatiu na ES Nitrianske Pravno.
Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou .
Nakladanie dreva vyfakturuje predávajúci kupujúcemu ako službu vo výške 1,50 €/m3 bez DPH do klanicových dopravných prostriedkov určených na prepravu dreva.

Ďalšie informácie:

podmienka odberu do konca septembra