« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 895/III.8./O/OZ06/2021

Druh dreva: smrek/smrekovec - IPV III.tr. Objem: 72 m3 Začiatok aukcie: 23-09-2021 09:00:00
Odštepný závod: Prievidza Minimálny nákup: 72 m3 Koniec aukcie: 23-09-2021 09:35:00
Vyvolávacia cena: 97,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 4 dní
Výpočet ceny dreva IPV III.tr. (100%)
Sortiment všetky hrúbky
Cena 97,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

IPV Smrek,Smrekovec III.A,B,C,D – 71,65 m3 z OM LS Prievidza OZ Prievidza ihličnaté priemyselné výrezy podľa „Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š.p. LESY Slovenskej Republiky platných od 1.1.2012“

Jedná sa o pripravenú hmotu v kvalite a rozmerovej špecifikácii:

Pomer kvalitatívnych tried:
SMREKOVEC:
III A – 4 hrúbkový stupeň = 1,94 m3
III B – 2 hrúbkový stupeň = 0,64 m3
III B – 3 hrúbkový stupeň = 2,06 m3
III B – 4 hrúbkový stupeň = 3,37 m3
III C – 2 hrúbkový stupeň = 4,81 m3
III C – 3 hrúbkový stupeň = 7,94 m3
III C – 4 hrúbkový stupeň = 1,37 m3
III D – 3 hrúbkový stupeň = 0,36 m3
Spolu SC = 22,49 m3

SMREK:
III A – 4 hrúbkový stupeň = 5,59 m3
III A – 5 hrúbkový stupeň = 1,24 m3
III A – 6 hrúbkový stupeň = 2,28 m3
III B – 2 hrúbkový stupeň = 0,49 m3
III B – 3 hrúbkový stupeň = 4,92 m3
III B – 4 hrúbkový stupeň = 4,41 m3
III B – 5 hrúbkový stupeň = 4,23 m3
III B – 6 hrúbkový stupeň = 2,28 m3
III C – 2 hrúbkový stupeň = 1,00 m3
III C – 3 hrúbkový stupeň = 9,14 m3
III C – 4 hrúbkový stupeň = 2,18 m3
III C – 5 hrúbkový stupeň = 2,57 m3
III D – 3 hrúbkový stupeň = 0,44 m3
III D – 4 hrúbkový stupeň = 6,63 m3
III D – 5 hrúbkový stupeň = 1,76 m3
Spolu SM = 49,16 m3

Dĺžka výrezov 3 - 12 m
Nadmiera: 1,5%
Priemerný objem výrezov 0,91 m3
Počet kusov 79
Dodávka je pripravená k prezretiu a prevzatiu na OM Chrenovské Lazy. LS Pievidzav KÚ Chrenovec.
Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou .
Nakládku a odvoz dreva si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady. Drevo je prístupné na OM LS pre štandardný terénny odvozný prostriedok s HR na odvoz dreva.

Ďalšie informácie:

podmienka odberu do koca septembra