« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 894/III.8./O/OZ06/2021

Druh dreva: smrek - IPV III.tr. Objem: 122 m3 Začiatok aukcie: 23-09-2021 09:00:00
Odštepný závod: Prievidza Minimálny nákup: 122 m3 Koniec aukcie: 23-09-2021 09:20:00
Vyvolávacia cena: 103,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 4 dní
Výpočet ceny dreva IPV III.tr. (100%)
Sortiment všetky hrúbky
Cena 103,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

IPV Smrek, III.A,B,C,D – 121,97 m3 z OM LS Duchonka OZ Prievidza ihličnaté priemyselné výrezy podľa „Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š.p. LESY Slovenskej Republiky platných od 1.1.2012“

Jedná sa o pripravenú hmotu v kvalite a rozmerovej špecifikácii:

Pomer kvalitatívnych tried:
III A – 2 hrúbkový stupeň = 5,20 m3
III A – 3 hrúbkový stupeň = 16,52 m3
III A – 4 hrúbkový stupeň = 10,61 m3
III A – 5 hrúbkový stupeň = 1,14 m3
III B – 1 hrúbkový stupeň = 0,10 m3
III B – 2 hrúbkový stupeň = 2,55 m3
III B – 3 hrúbkový stupeň = 11,55 m3
III B – 4 hrúbkový stupeň = 5,88 m3
III B – 5 hrúbkový stupeň = 5,07 m3
III C – 2 hrúbkový stupeň = 14,15 m3
III C – 3 hrúbkový stupeň = 31,35 m3
III C – 4 hrúbkový stupeň = 11,15 m3
III C – 5 hrúbkový stupeň = 4,85 m3
III D – 4 hrúbkový stupeň = 1,85 m3


Dĺžka výrezov 4 - 20 m
Nadmiera: 1,5%
Priemerný objem výrezov 1,02 m3
Počet kusov 119
Dodávka je pripravená k prezretiu a prevzatiu na OM Saková II. LS Duchonka v KÚ Zlatníky - Kulháň.
Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou .
Nakládku a odvoz dreva si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady. Drevo je prístupné na OM LS pre štandardný terénny odvozný prostriedok s HR na odvoz dreva.

Ďalšie informácie:

podmienka odberu do konca septembra