« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 893/III.8./O/OZ02/2021

Druh dreva: dub - LPV III.tr Objem: 21 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 15:00:00
Odštepný závod: Smolenice Minimálny nákup: 21 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 15:35:00
Vyvolávacia cena: 144,5 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 4 dní
Výpočet ceny dreva LPV III.tr (100%)
Sortiment Default
Cena 144,50 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

ES PIEŠŤANY 1.kopa
LPV III.A,B,C,D dub podľa „ Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š. p. LESY SR platné od 1.01.2012 “.
Celkové množstvo: 21,28 m3
III.A – spolu 0,99 m3 z toho v 3 hr.tr. – 0,57 m3, 4 hr.tr. – 0,42 m3,
III.B – spolu 5,55 m3 z toho v 2 hr.tr. – 0,38 m3, v 3 hr.tr. – 3,32 m3, 4 hr.tr. – 1,85 m3,
III.C – spolu 10,29 m3 z toho v 2 hr.tr. – 0,22 m3, 3 hr.tr. – 9,08 m3, 4 hr.tr. – 0,99 m3,
III.D – spolu 4,45 m3 z toho v 3 hr.tr. – 3,85 m3, 5 hr.tr. – 0,60 m3,
Dĺžky: 2,90 – 4,00 m Nadmiera: 1,5%
Drevo ma certifikát FSC
Vyvolávacia cena : 144,50 €/m3
Za nakládku dreva na štandardné dopravné prostriedky bude fakturovaná cena nakládky pri listnatej hmote 2,10 EUR/m3 bez DPH.
V prípade vagónovej dopravy predávajúci prefakturuje kupujúcemu všetky náklady spojené s pristavením vagónov.
Odber : najneskôr do 30.9.2021