« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 892/III.8./O/OZ02/2021

Druh dreva: dub - LPV III.tr Objem: 23 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 15:00:00
Odštepný závod: Smolenice Minimálny nákup: 23 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 15:20:00
Vyvolávacia cena: 118,5 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 4 dní
Výpočet ceny dreva LPV III.tr (100%)
Sortiment Default
Cena 118,50 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

ES SMOLENICE 2.kopa
LPV III.B,C,D dub podľa „ Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š. p. LESY SR platné od 1.01.2012 “.
Celkové množstvo: 22,57 m3
III.B – spolu 0,68 m3 z toho v 3 hr.tr. – 0,68 m3,
III.C – spolu 9,27 m3 z toho v 3 hr.tr. – 7,03 m3,v 4 hr.tr. – 1,52 m3, v 5 hr.tr. – 0,72 m3,
III.D – spolu 12,62 m3 z toho v 3 hr.tr. – 7,37 m3, v 4 hr.tr. – 2,78 m3, v 5 hr.tr. – 1,44 m3, v 6+ hr.tr. – 1,03 m3,
Dĺžky: 3,00 – 4,00 m Nadmiera: 1,5%
Drevo ma certifikát FSC
Vyvolávacia cena : 118,50 €/m3
Za nakládku dreva na štandardné dopravné prostriedky bude fakturovaná cena nakládky pri listnatej hmote 2,10 EUR/m3 bez DPH.
V prípade vagónovej dopravy predávajúci prefakturuje kupujúcemu všetky náklady spojené s pristavením vagónov.
Odber : najneskôr do 30.9.2021