« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 891/III.8./O/OZ02/2021

Druh dreva: dub - LPV III.tr Objem: 22 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 14:00:00
Odštepný závod: Smolenice Minimálny nákup: 22 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 14:50:00
Vyvolávacia cena: 118,5 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 4 dní
Výpočet ceny dreva LPV III.tr (100%)
Sortiment Default
Cena 118,50 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

ES SMOLENICE 1.kopa
LPV III.B,C,D dub podľa „ Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š. p. LESY SR platné od 1.01.2012 “.
Celkové množstvo: 22,36 m3
III.B – spolu 0,45 m3 z toho v 3 hr.tr. – 0,45 m3,
III.C – spolu 8,00 m3 z toho v 3 hr.tr. – 1,62 m3,v 4 hr.tr. – 4,54 m3, v 5 hr.tr. – 1,84 m3,
III.D – spolu 13,91 m3 z toho v 3 hr.tr. – 3,38 m3, v 4 hr.tr. – 7,93 m3, v 5 hr.tr. – 2,60 m3,
Dĺžky: 3,50 – 10,00 m Nadmiera: 1,5%
Drevo ma certifikát FSC
Vyvolávacia cena : 118,50 €/m3
Za nakládku dreva na štandardné dopravné prostriedky bude fakturovaná cena nakládky pri listnatej hmote 2,10 EUR/m3 bez DPH.
V prípade vagónovej dopravy predávajúci prefakturuje kupujúcemu všetky náklady spojené s pristavením vagónov.
Odber : najneskôr do 30.9.2021