« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 890/III.8./O/OZ02/2021

Druh dreva: smrekovec - IPV III.tr. Objem: 28 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 14:00:00
Odštepný závod: Smolenice Minimálny nákup: 28 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 14:35:00
Vyvolávacia cena: 100,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 4 dní
Výpočet ceny dreva IPV III.tr. (100%)
Sortiment všetky hrúbky
Cena 100,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

ES SMOLENICE
IPV II.,III.A,B,C,D smrekovec podľa „ Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š. p. LESY SR platné od 1.01.2012 “.
Celkové množstvo: 27,89 m3
II. tr.– spolu 1,27 m3 z toho v 4 hr.tr. – 1,27 m3,
III.A – spolu 8,38 m3 z toho v 3 hr.tr. – 7,78 m3, v 4 hr.tr. – 0,60 m3,
III.B – spolu 8,49 m3 z toho v 2 hr.tr. – 1,13 m3, 3 hr.tr. – 6,15 m3, 4 hr.tr. – 1,21 m3,
III.C – spolu 8,61 m3 z toho v 2 hr.tr. – 0,34 m3, 3 hr.tr. – 5,15 m3, 4 hr.tr. – 3,12 m3,
III.D – spolu 1,14 m3 z toho v 3 hr.tr. – 1,14 m3,
Dĺžky: 4,00 –12,00 m Nadmiera: 1,5%
Drevo ma certifikát FSC
Vyvolávacia cena : 100,00 €/m3
Za nakládku dreva na štandardné dopravné prostriedky bude fakturovaná cena nakládky pri ihličnatej hmote 1,50 EUR/m3 bez DPH.
V prípade vagónovej dopravy predávajúci prefakturuje kupujúcemu všetky náklady spojené s pristavením vagónov.
Odber : najneskôr do 30.9.2021