« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 889/III.8./O/OZ07/2021

Druh dreva: smrekovec - IPV III.tr. Objem: 28 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 14:00:00
Odštepný závod: Trenčín Minimálny nákup: 28 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 14:20:00
Vyvolávacia cena: 112,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 4 dní
Výpočet ceny dreva IPV III.tr. (100%)
Sortiment všetky hrúbky
Cena 112,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

ES Trenčianska Turná 3.kopa
IPV III.A,B,C,D smrekovec podľa „ Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š. p. LESY SR platné od 1.01.2012 “.
Celkové množstvo: 27,83 m3
III.A – spolu 2,76 m3 z toho v 2 hr.tr. – 0,37 m3, v 3 hr.tr. – 1,17 m3, v 4 hr.tr. – 1,22 m3,
III.B – spolu 14,17 m3 z toho v 2 hr.tr. – 7,55 m3, v 3 hr.tr. – 6,22 m3, v 4 hr.tr. – 0,40 m3,
III.C – spolu 8,57 m3 z toho v 2 hr.tr. – 3,96 m3, v 3 hr.tr. – 4,01 m3, v 4 hr.tr. – 0,60 m3,
III.D – spolu 2,33 m3 z toho v 2 hr.tr. – 0,27 m3, v 4 hr.tr. – 0,60 m3, v 5 hr.tr. – 1,46 m3,

Dĺžky: 4,0 – 5,00 m Nadmiera: 1,5%
Odštepný závod Trenčín je držiteľom osvedčenia a certifikátu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov v certifikačných schémach PEFC a FSC.
Za nakládku dreva na štandardné dopravné prostriedky bude fakturovaná cena nakládky pri ihličnatej hmote 1,50 EUR/m3 bez DPH.
V prípade vagónovej dopravy predávajúci prefakturuje kupujúcemu všetky náklady spojené s pristavením vagónov.
Odber : najneskôr do 30.09.2021

Ďalšie informácie:

aukcia foto