« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 888/III.8./O/OZ07/2021

Druh dreva: smrekovec - IPV III.tr. Objem: 28 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 13:00:00
Odštepný závod: Trenčín Minimálny nákup: 28 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 13:50:00
Vyvolávacia cena: 135,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 3 dní
Výpočet ceny dreva IPV III.tr. (100%)
Sortiment všetky hrúbky
Cena 135,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

ES Trenčianska Turná 2.kopa
IPV II. a III.A,B,C smrekovec podľa „ Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š. p. LESY SR platné od 1.01.2012 “.
Celkové množstvo: 28,32 m3
II. – spolu 3,95 m3 z toho v 4 hr.tr. – 0,66 m3, v 5 hr.tr. – 0,75 m3, v 6 hr.tr. – 2,54 m3,
III.A – spolu 14,40 m3 z toho v 3 hr.tr. – 0,57 m3, v 4 hr.tr. – 2,32 m3, v 5 hr.tr. – 5,45 m3,
6 hr.tr. – 6,06 m3,
III.B – spolu 9,44 m3 z toho v 3 hr.tr. – 0,57 m3, v 4 hr.tr. – 3,20 m3, v 5 hr.tr. – 1,76 m3,
6 hr.tr. – 3,91 m3,
III.C – spolu 0,53 m3 z toho v 4 hr.tr. – 0,53 m3,

Dĺžky: 4,0 – 12,00 m Nadmiera: 1,5%
Odštepný závod Trenčín je držiteľom osvedčenia a certifikátu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov v certifikačných schémach PEFC a FSC.
Za nakládku dreva na štandardné dopravné prostriedky bude fakturovaná cena nakládky pri ihličnatej hmote 1,50 EUR/m3 bez DPH.
V prípade vagónovej dopravy predávajúci prefakturuje kupujúcemu všetky náklady spojené s pristavením vagónov.
Odber : najneskôr do 30.09.2021

Ďalšie informácie:

aukcia foto