« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 887/III.8./O/OZ07/2021

Druh dreva: dub - LPV III.tr Objem: 22 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 13:00:00
Odštepný závod: Trenčín Minimálny nákup: 22 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 13:35:00
Vyvolávacia cena: 125,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 4 dní
Výpočet ceny dreva LPV III.tr (100%)
Sortiment Default
Cena 125,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

ES Bánovce nad Bebravou 1.kopa
LPV III.B,C,D dub podľa „ Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š. p. LESY SR platné od 1.01.2012 “.
Celkové množstvo: 21,84 m3
III.B – spolu 2,43 m3 z toho v 2 hr.tr. – 1,26 m3, v 3 hr.tr. – 1,17 m3,
III.C – spolu 11,63 m3 z toho v 2 hr.tr. – 5,80 m3, v 3 hr.tr. – 3,86 m3, v 4 hr.tr. – 1,97 m3
III.D – spolu 7,78 m3 z toho v 2 hr.tr. – 2,35 m3, v 3 hr.tr. – 4,37 m3, v 4 hr.tr. – 1,06 m3

Dĺžky: 2,50 –8,50 m Nadmiera: 1,5%
Odštepný závod Trenčín je držiteľom osvedčenia a certifikátu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov v certifikačných schémach PEFC a FSC.
Vyvolávacia cena : 125,00 €/m3
Za nakládku dreva na štandardné dopravné prostriedky bude fakturovaná cena nakládky pri listnatej hmote 2,10 EUR/m3 bez DPH.
Na ES Bánovce n/B nie je možnosť vagónovej nakládky
Odber : najneskôr do 30.09.2021

Ďalšie informácie:

aukcia foto