« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 885/III.8./O/OZ22/2021

Druh dreva: dub - LPV III.tr Objem: 21 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 12:00:00
Odštepný závod: Košice Minimálny nákup: 21 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 12:50:00
Vyvolávacia cena: 213,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 3 dní
Výpočet ceny dreva LPV III.tr (100%)
Sortiment Default
Cena 213,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

KOPA č. 7
Listnaté priemyselné výrezy dub III. A,B,C triedy akosti v množstve 21,03 m3
podľa „Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š. p. LESY SR platné od 1.01.2012 “.

III.A – 3,72 m3 v 3 hr. stupni, 7,02 m3 v 4 hr. stupni, 0,97 m3 v 5 hr. stupni
III.B – 3,75 m3 v 3 hr. stupni, 3,15 m3 v 4 hr. stupni
III.C – 1,71 m3 v 3 hr. stupni, 0,71 m3 v 4 hr. stupni


Dĺžka: od 4,10 m do 6,60 m v počte 40 ks
Stredný priemer 30 - 50 cm
Nadmiera: 1,00 %

Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
Meranie listnatej guľatiny a výrezov sa vykoná podľa STN 480050 – „Surové drevo – základné a spoločné ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky.“ V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou .

Drevná hmota bude pripravená k predaju na predajnom mieste OZ Košice – ES Haniska.

Ďalšie informácie:
Nakladanie dreva na expedičnom sklade predávajúcim vyfakturuje predávajúci kupujúcemu ako službu na základe platného cenníka OZ Košice, pričom nakládka nie je nárokovateľná a môže byť predávajúcim poskytnutá na základe dohody.
Drevná hmota bude minimálne 48 hodín pred EAD pripravená k fyzickej obhliadke.

Podmienka odberu: odber tovaru až po zaplatení vyfakturovanej sumy.

Ďalšie informácie:

odber do konca septembra