« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 883/III.8./O/OZ12/2021

Druh dreva: smrek - IPV III.C Objem: 200 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 12:00:00
Odštepný závod: Liptovský Hrádok Minimálny nákup: 200 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 12:20:00
Vyvolávacia cena: 95,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 3 dní
Výpočet ceny dreva IPV III.C (100%)
Sortiment III.C.2 III.C.3 III.C.4 III.C.5 III.C.6
Cena 90,00 €/m3 95,00 €/m3 95,00 €/m3 95,00 €/m3 95,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

IPV III.C, drevina smrek – 200 m3 z OZ Liptovský Hrádok, podľa „Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š. p. LESY Slovenskej Republiky platných od 1.1.2012“
Drevina: smrek
Dĺžky: 4 - 6 m
Hrúbka: 20 – 65 cm

Minimálny odber na jednu zmluvu je 200 m3

Odber do konca septembera.

Odberné miesto: ES Ružomberok, ES Ľubochňa

Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
Meranie ihličnatej guľatiny a výrezov sa vykoná podľa STN 480050 – „Surové drevo – základné a spoločné ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky.“ V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou .

Ďalšie informácie:

cena v 2. hrúbkovom stupni bude prepočítaná podľa cenovej matice