« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 882/III.8./O/OZ12/2021

Druh dreva: smrek/jedľa - IPV III.A,B,C Objem: 200 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 11:00:00
Odštepný závod: Liptovský Hrádok Minimálny nákup: 200 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 11:50:00
Vyvolávacia cena: 95,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 3 dní
Výpočet ceny dreva IPV III.A,B,C (100%)
Sortiment III.A.2. III.A.3. III.A.4. III.A.5. III.A.6. III.B.2. III.B.3. III.B.4. III.B.5. III.B.6. III.C.2. III.C.3. III.C.4. III.C.5. III.C.6.
Cena 100,00 €/m3 110,00 €/m3 110,00 €/m3 110,00 €/m3 110,00 €/m3 95,00 €/m3 100,00 €/m3 100,00 €/m3 100,00 €/m3 100,00 €/m3 90,00 €/m3 95,00 €/m3 95,00 €/m3 95,00 €/m3 95,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

IPV – III.A,B,C drevina smrek, jedľa – 200 m3 z ES Liptovský Hrádok - OZ Liptovský Hrádok, podľa „Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š. p. LESY Slovenskej Republiky platných od 1.1.2012“
Drevina: smrek (95%), jedľa (5%)
Dĺžky: 8 - 12 m
Hrúbka: 30 – 65 cm
Zatriedenie:
III.A – 30 %
III.B – 55 %
III.C – 15 %

Minimálny odber na jednu zmluvu je 200 m3

Odber do konca septembra.

Odberné miesto: ES Ružomberok a ES Ľubochňa

Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
Meranie ihličnatej guľatiny a výrezov sa vykoná podľa STN 480050 – „Surové drevo – základné a spoločné ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky.“ V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný

Ďalšie informácie:

ceny v jednotlivých hrúbkových stupňoch a akostných triedach budú prepočítané podľa cenovej matice