« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 880/III.8./O/OZ12/2021

Druh dreva: smrekovec - IPV III.A,B,C smrekovec Objem: 80 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 11:00:00
Odštepný závod: Liptovský Hrádok Minimálny nákup: 80 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 11:20:00
Vyvolávacia cena: 76,5 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 3 dní
Výpočet ceny dreva IPV III.A,B,C smrekovec (100%)
Sortiment III.A.2 III.A.3 III.A.4 III.A.5 III.A.6 III.B.2 III.B.3 III.B.4 III.B.5 III.B.6 III.C.2 III.C.3 III.C.4 III.C.5 III.C.6
Cena 96,00 €/m3 116,00 €/m3 118,50 €/m3 123,50 €/m3 123,50 €/m3 91,00 €/m3 106,00 €/m3 106,00 €/m3 106,00 €/m3 106,00 €/m3 74,50 €/m3 76,50 €/m3 76,50 €/m3 76,50 €/m3 76,50 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

IPV – III.A,B,C drevina smrekovec – 80 m3 z ES Liptovský Hrádok - OZ Liptovský Hrádok, podľa „Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š. p. LESY Slovenskej Republiky platných od 1.1.2012“
Drevina: smrekovec
Dĺžky: 4 m
Hrúbka: 20 – 60 cm
Zatriedenie:
III.A – 10 %
III.B – 50 %
III.C – 40 %

Minimálny odber na jednu zmluvu je 80 m3

Odber do konca septembra.

Odberné miesto: ES Liptovský Hrádok

Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
Meranie ihličnatej guľatiny a výrezov sa vykoná podľa STN 480050 – „Surové drevo – základné a spoločné ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky.“ V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou .

Ďalšie informácie:

ceny v jednotlivých hrúbkových stupňoch a akostných triedach budú prepočítané podľa cenovej matice