« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 878/III.8./O/OZ25/2021

Druh dreva: smrek/jedľa - IHL. VLAKNINA Objem: 120 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 10:00:00
Odštepný závod: Vranov Minimálny nákup: 120 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 10:35:00
Vyvolávacia cena: 35,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 3 dní
Výpočet ceny dreva IHL. VLAKNINA (100%)
Sortiment Všetky hrúbky
Cena 35,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

Ihličnatá vláknina V. kvalitatívnej triedy podľa „Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š. p. LESY Slovenskej republiky platných od 1.1.2012“
Množstvo : 120 m3
Drevina: SM/JD
Dĺžky: 4m
Hrúbky: minimálny čap od 7cm.
Meranie na priestorové metre /prm/ prepočtový koeficient z prm na m3:
SM/JD - 0,66 m3 = 1 prm
BO/SC - 0,63m3 = 1 prm

Miesto predaja : ES Radvaň nad Laborcom OZ Vranov nad Topľou.

Nakladanie dreva na expedičnom sklade vyfakturuje predávajúci kupujúcemu ako službu vo výške 1,50 €/m3 bez DPH.
Pri vagónovej doprave bude zákazníkovi prefakturovaný každý účtovaný náklad, ktorý vystaví ŽSR alebo ŽS Cargo Slovakia a. s. na konkrétnu vagónovú dodávku LSR š. p. OZ Vranov nad Topľou.
Dodávka je pripravená k prezretiu a prevzatiu na ES Radvaň nad Laborcom.
Minimálny odber: 120m3