« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 877/III.8./O/OZ25/2021

Druh dreva: dub - LPV III.tr Objem: 21 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 10:00:00
Odštepný závod: Vranov Minimálny nákup: 21 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 10:20:00
Vyvolávacia cena: 116,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 3 dní
Výpočet ceny dreva LPV III.tr (100%)
Sortiment Default
Cena 116,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

LPV - III.BCD triedy akosti v drevine DUB – spolu 21,36 m3.
Sortimentácia podľa „Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva LESY SR š. p. platných od 01.01.2012.“ Dodávka drevnej hmoty z ES Vranov nad Topľou OZ Vranov nad Topľou
Dĺžky: od 3,00m, stúpanie dĺžok po 0,10 m,
Sortiment / HS / objem m3 :
• III.B 3.HS 1,10 m3

• III.C 2.HS 0,21 m3
• III.C 3.HS 4,45 m3
• III.C 4.HS 1,90 m3

• III.D 3.HS 4,28 m3
• III.D 4.HS 5,67 m3
• III.D 5.HS 2,57 m3
• III.D 6.HS 1,18 m3

Na zisťovanie objemu guľatiny sa použila STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“. V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou
Ďalšie informácie: Nakladanie dreva na expedičnom sklade vyfakturuje predávajúci kupujúcemu ako službu podľa platného cenníka.
Iné poplatky: Pri vagónovej doprave bude zákazníkovi prefakturovaný každý účtovaný náklad, ktorý vystaví ŽSR alebo ŽS Cargo Slovakia a. s. na konkrétnu vagónovú dodávku LSR š. p. OZ Vranov nad Topľou.
Dodávka je pripravená k prezretiu a prevzatiu na ES Vranov nad Topľou.