« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 876/III.8./O/OZ20/2021

Druh dreva: smrekovec - IPV III.tr. Objem: 23 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 09:00:00
Odštepný závod: Revúca Minimálny nákup: 23 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 09:50:00
Vyvolávacia cena: 76,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 3 dní
Výpočet ceny dreva IPV III.tr. (100%)
Sortiment všetky hrúbky
Cena 76,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

EAD SC 03 – IPV III.A, B, C, D smrekovec – 23,41 m3 z ES Revúca, OZ Revúca ihličnaté priemyselné výrezy III. A, B, C, D kvalitatívnej triedy podľa „Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š.p. LESY Slovenskej Republiky platných od 1.1.2012“
Pomer kvalitatívnych tried:
III.A – 4 hrúbkový stupeň = 0,55 m3
III.B – 4 hrúbkový stupeň = 1,50 m3
III.B – 5 hrúbkový stupeň = 0,78 m3
III.C – 3 hrúbkový stupeň = 4,45 m3
III.C – 4 hrúbkový stupeň = 3,51 m3
III.C – 5 hrúbkový stupeň = 1,62 m3
III.C – 6+ hrúbkový stupeň = 0,95 m3
III.D – 2 hrúbkový stupeň = 2,13 m3
III.D – 3 hrúbkový stupeň = 6,06 m3
III.D – 4 hrúbkový stupeň = 0,58 m3
III.D – 5 hrúbkový stupeň = 1,28 m3
Dĺžka výrezov: 3,00 – 4,00 m
Nadmiera: 1,5%
Stredný priemer: 26 - 62 cm
Jedná sa o pripravenú hmotu v kvalite a rozmerovej špecifikácii v zmysle priloženej konsignácie.
Dodávka je pripravená k prezretiu a prevzatiu na ES Revúca.
Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
Meranie guľatiny a výrezov sa vykoná podľa STN 480050 – „Surové drevo – základné a spoločné ustanovenia pre jeho výrobu a dodávky“.
V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou.
Pri požiadavke dodávok železničnou dopravou budú kupujúcemu fakturované všetky náklady spojené s pristavením vagóna podľa cenníka ŽSR.
Za nakládku dreva na štandardné dopravné prostriedky na ES bude fakturovaná cena nakládky 1,50 €/m3 bez DPH.
Podmienka odberu: najneskôr do 30.9.2021.

Ďalšie informácie:

aukcia_876.pdf