« Späť na zoznam aukcií

Aukcia číslo 874/III.8./O/OZ20/2021

Druh dreva: dub - LPV III.tr Objem: 21 m3 Začiatok aukcie: 22-09-2021 09:00:00
Odštepný závod: Revúca Minimálny nákup: 21 m3 Koniec aukcie: 22-09-2021 09:20:00
Vyvolávacia cena: 122,0 €/m3 Aukcia sa začne o viac ako 3 dní
Výpočet ceny dreva LPV III.tr (100%)
Sortiment Default
Cena 122,00 €/m3

Podrobný popis ponúkaného dreva:

LPV III.B,C,D dub – 21,01 m3 z ES Revúca, OZ Revúca listnaté priemyselné výrezy III. B, C, D kvalitatívnej triedy podľa „Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š.p. LESY Slovenskej Republiky platných od 1.1.2012“
Pomer kvalitatívnych tried:
III.B – 3 hrúbkový stupeň = 0,54 m3
III.C – 3 hrúbkový stupeň = 5,78 m3
III.C – 4 hrúbkový stupeň = 2,77 m3
III.C – 5 hrúbkový stupeň = 2,15 m3
III.D – 3 hrúbkový stupeň = 3,96 m3
III.D – 4 hrúbkový stupeň = 2,93 m3
III.D – 5 hrúbkový stupeň = 2,15 m3
III.D – 6 hrúbkový stupeň = 0,73 m3
Dĺžka výrezov: 3,00; 3,20; 4,00 m
Nadmiera: 1,5%
Stredný priemer: 31 - 60 cm
Jedná sa o pripravenú hmotu v kvalite a rozmerovej špecifikácii v zmysle priloženej konsignácie.
Dodávka je pripravená k prezretiu a prevzatiu na ES Revúca.
Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
Meranie guľatiny a výrezov sa vykoná podľa STN 480050 – „Surové drevo – základné a spoločné ustanovenia pre jeho výrobu a dodávky“.
V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou .
Za nakládku dreva na štandardné dopravné prostriedky na ES bude fakturovaná cena nakládky 2,10 EUR/m3 bez DPH.
Podmienka odberu: najneskôr do 30.9.2021.

Ďalšie informácie:

aukcia_874.pdf